Polityka prywatności - RODO

Niniejszy dokument opisuje w sposób szczegółowy jak firma FENWIT Przemysław Witek gromadzi, przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, które przekazywane są w trakcie korzystania ze strony internetowej "www.fenwit.pl" (dalej "Serwisem")

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FENWIT Przemysław Witek. Nasza siedziba mieści się pod adresem Grzechynia 605, 34-220 Maków Podhalański. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod nr. tel. 603567588 lub pisząc na adres email: [email protected]

Gromadzenie i przetwarzanie danych

W trakcie korzystania z Serwisu w celu sfinalizowania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz odpowiedniego sklasyfikowania świadczonej usługi do celów podatkowych. (określenie miejsca świadczenia usług co pozwoli na odpowiednie zaklasyfikowanie transakcji do celów podatkowych VAT). 

W trakcie korzystania z serwisu mogą Państwo założyć swoje własne "konto klienta". Utworzenie takiego konta wymaga podania adresu email, na który wysyłamy odpowiednio spreparowany link aktywujący Państwa konto. Oprócz tego mogą Państwo do ustawień swojego konta wprowadzić dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu jednak nie są to dane niezbędne do utworzenia i korzystania z "konta klienta".

W trakcie korzystania z Serwisu mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza związane będzie z przekazaniem danych osobowym takich jak imię / nazwisko, numer telefonu (danie nie są niezbędne) oraz adresu email (dana osobowa niezbędna do otrzymania odpowiedzi w sprawie złożonych zapytań).

Wśród informacji związanych z procesem zamawiania, rejestracji "konta klienta", procesem "kontaktu" znajdują się dane osobowe takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numery telefonu
 • Adres email
 • Numer IP 

Dane te gromadzone są wyłącznie do celów przeprowadzenia transakcji (celów fiskalnych) i kontaktowych w związku ze składanymi przez Państwa zamówieniami i zapytaniami. Gwarantujemy, że nigdy nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych jak np.  profilowanie w celu doboru reklam, wynajem oraz sprzedaż danych osobowych stronom trzecim, aby mogły wykorzystać je do celów komercyjnych lub marketingowych. Gwarantujemy również, że Państwa dane osobowe przekazane w opisany powyżej sposób będą chronione z najwyższą starannością.

Dane osobowe, które nam zostały powierzone w trakcie korzystania z Serwisu, będą przetrzymywane w formie umożliwiającej identyfikacje użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane (cele fiskalne lub bezpośrednio wynikające z zakupionych usług).

Państwa prawa wynikające z ustawy RODO

Państwa dane osobowe przekazane w toku korzystania z Serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • możliwość ich poprawiania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym czasie,
 • prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na Twój wniosek z naszych rejestrów firmowych zostaną usunięte wszystkie Twoje dane osobowe,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie

W przypadku chęci wglądu do pełnego wymiaru Przechowywanych danych osobowych, ich edycji, przenosin, bezwzględnego ich usunięcia lub anonimizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który jest do Państwa dyspozycji pod adresem email: [email protected] lub numerem telefonu 603567588. 

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym lub prawa do edycji danych osobowych gwarantujemy, że jako administrator danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych i usuniemy dane lub je zmodyfikujemy. Dotyczyć to będzie tych danych co do których nie istnieje przepis prawa, który nakazuje nam przetwarzanie danych osobowych (np. do celów podatkowych) lub co do których nie istnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obustronnej obrony roszczeń.

W przypadku wykonania prawa do wglądu do danych osobowych oraz ich przenosin przygotujemy Państwu pełne zestawienie zgromadzonych danych w formie pliku TXT (wgląd do zgromadzonych danych) oraz pliku .CSV (transfer danych) który umożliwia swobodny transfer między różnymi systemami teleinformatycznymi.

Bezpieczeństwo i poufność

W przypadku zaobserwowania ataku, wycieku lub niezgodnego z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych masz możliwość zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego Serwisu bądź do odpowiedniego organu do tego wyznaczonego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - UODO

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska

www.uodo.gov.pl